Hoe gaan we met elkaar en de speeltuin om?

De speeltuin is voor en door buurtbewoners! Samen hebben we afspraken gemaakt voor een fijne en gezellige sfeer voor iedereen.

Om te zorgen dat de speeltuin voor iedereen een fijne plek is, gelden er regels. De regels sluiten aan bij de werkwijze van ‘de vreedzame wijk’, op deze manier worden pedagogische milieus ‘aan elkaar geknoopt’, zodat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd en dezelfde afspraken en regels gelden.

Vreedzame wijk
We zijn een vreedzame speeltuin wat betekent dat we samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en goede sfeer. We gaan op een positieve manier met elkaar om, geven complimenten en lossen conflicten vreedzaam op. Wees daarom vrij om elkaar op een positieve manier aan te spreken en elkaar te ondersteunen indien nodig.

Eigen verantwoordelijkheid
Bezoek van de speeltuin en gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico. Ouders zijn ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en eventuele gasten die zich in de speeltuin bevinden.

Speeltoestellen
Gebruik de speeltoestellen zoals ze bedoeld zijn. De speeltoestellen zijn niet geschikt voor volwassenen.

Samen spelen

Wij zijn een inclusieve speeltuin. Dat betekent dat we voor iedereen toegankelijk zijn en het stimuleren om samen te spelen.

Spetterbad
Het spetterbad wordt geopend bij 25 graden en is speciaal voor kinderen tot 6 jaar. Ben je ouder en wil je toch even pootje baden, hou dan rekening met de jongere bezoekers.

Fietsen

Er mag alleen gefietst worden op het fietsparcours.

Gezamenlijk opruimen

Einde van de dag zijn we samen verantwoordelijk voor het opruimen van de speeltuin. Dit betekent; afval in de prullenbakken, bouwhoek opruimen, de buiten leeshoek opruimen en fietsen in de fietsenstalling en speelgoed in de bak.

Drukte

Bij drukte kan de speeltuin tijdelijk gesloten worden voor nieuwe bezoekers en wordt je verzocht om op een ander moment terug te komen.

Water – en modderspeelplaats

Onze waterpomp pompt grondwater en dit water kan gebruikt worden in de water- en modder speelplaats. Bouw lekker dammetjes en riviertjes. Voor de veiligheid op de rest van het terrein moeten het water en de stenen alleen binnen deze speelplaats blijven. Aan het einde van de waterplaats ligt een dam, daarbinnen moeten de stenen blijven. Water mag wel met emmertjes meegenomen worden naar de modderkeuken om mee te spelen! Ruim na het spelen even op en zorg dat de stenen weer op hun plek liggen!

Groene speeltuin

We hebben een super mooie groene speeltuin gecreëerd, Samen kunnen we zorgen dat deze mooi en groen blijft. Respecteer daarom de wandelpaden en laat het groen lekker staan daar waar het bloeit en groeit. Meehelpen in onderhoud mag zeker, kom dan naar een van ons toe!

Voetbalkooi
In de voetbalkooi is ruimte voor diverse sportieve activiteiten.

Afval
Houd de speeltuin schoon! Doe afval in een van de vele prullenbakken of neem het mee naar huis. Luiers graag direct in de container achter het huisje!

Toiletfaciliteiten
Onze speeltuin bevat toiletten en een aankleedmeubel om te verschonen. Voor kinderen in een rolstoel wordt het invalidentoilet van Buurtcentrum Rosa op Malakkastraat 6 beschikbaar gesteld.

Grensoverschrijdend gedrag

Bij grensoverschrijdend gedrag zal de speeltuin een waarschuwing geven, bij 2 waarschuwingen verlaat je de speeltuin. Indien nodig schakelt de speeltuinmedewerker de politie in.

Beheer
Aanwijzingen van de beheerders en andere vrijwilligers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. De beheerder en andere vrijwilligers zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te weigeren dan wel te ontzeggen.

Aansprakelijkheid
Pas goed op de eigen spullen. De speeltuin en de beheerders zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de eigendommen van bezoekers.

Vernieling/beschadiging
Vernieling en/of beschadigingen aan de speeltuin kunnen gemeld worden bij de gemeente via 030 286 00 00 of via post@speeltuinbankaplein.nl Gevaarlijke situaties worden dan snel verholpen. Schade wordt verhaald op de dader(s).

Verboden
Het is verboden om te roken en honden, drugs & alcohol mee te nemen in speeltuin Bankaplein.

Kinderfeestjes

Voor kinderfeestjes kan de ruimte gehuurd worden. Bekijk hier de mogelijkheden en voorwaarden.