Algemene afspraken om veilig te spelen in onze speeltuin

Leuk dat je weer komt spelen! Als je komt spelen houd je je aan de afspraken:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Alles bij elkaar klinkt het best streng, maar we doen dit om de gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te waarborgen.
 • Houd 1,5 meter als volwassenen
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga thuis naar het toilet, voordat je naar de speeltuin vertrek
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.

Blijf thuis als:.

   • Je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
   • Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
   • Iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Overig

 • De speeltuinmedewerker behoudt het recht ten alle tijden de speeltuin te sluiten als de afstand niet gewaarborgd blijft.
 • Voorwerp verloren? Vraag het aan onze speelmedewerker.

Hoe gaan we met elkaar en de speeltuin om?

Tijdens de corona tijd hanteren wij andere voorwaarden om in de speeltuin veilig te spelen.

Om te zorgen dat de speeltuin voor iedereen een fijne plek is, gelden er regels. De regels sluiten aan bij de werkwijze van ‘de vreedzame wijk’, op deze manier worden pedagogische milieus ‘aan elkaar geknoopt’, zodat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd en dezelfde afspraken en regels gelden.

Vreedzame wijk
We zijn een vreedzame speeltuin wat betekent dat we samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en goede sfeer. We gaan op een positieve manier met elkaar om, geven complimenten en lossen conflicten vreedzaam op. Wees daarom vrij om elkaar op een positieve manier aan te spreken en elkaar te ondersteunen indien nodig.

Eigen verantwoordelijkheid
Bezoek van de speeltuin en gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico. Ouders zijn ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en eventuele gasten die zich in de speeltuin bevinden.

Speeltoestellen
Gebruik de speeltoestellen zoals ze bedoeld zijn. De speeltoestellen zijn niet geschikt voor volwassenen.

Spetterbad 
Het spetterbad is voorlopig gesloten. 

Voetbalkooien
In de voetbalkooien is ruimte voor diverse sportieve activiteiten. Hier mogen geen fietsen gestald worden en er mag niet gefietst worden. Er mogen in de corona tijd maximaal 6 kinderen in. 

Afval
Houd de speeltuin schoon! Doe afval in een van de vele prullenbakken of neem het mee naar huis.

Toiletfaciliteiten
De WC is in deze corona tijd gesloten. 

Beheer
Aanwijzingen van de beheerders en andere vrijwilligers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. De beheerder en andere vrijwilligers zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te weigeren dan wel te ontzeggen.

Aansprakelijkheid
Pas goed op de eigen spullen. De speeltuin en de beheerders zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de eigendommen van bezoekers.

Vernieling/beschadiging
Vernieling en/of beschadigingen aan de speeltuin kunnen gemeld worden bij de gemeente via 030 286 00 00 of via post@speeltuinbankaplein.nl Gevaarlijke situaties worden dan snel verholpen. Schade wordt verhaald op de dader(s).

Verboden
Het is verboden om te roken en honden, drugs & alcohol mee te nemen in speeltuin Bankaplein.