Hoe gaan we met elkaar en de speeltuin om?

Om te zorgen dat de speeltuin voor iedereen een fijne plek is, gelden er regels. De regels sluiten aan bij de werkwijze van ‘de vreedzame wijk’, op deze manier worden pedagogische milieus ‘aan elkaar geknoopt’, zodat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd en dezelfde afspraken en regels gelden.

 

Vreedzame wijk
We zijn een vreedzame speeltuin wat betekend dat we samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en goede sfeer. We gaan op een positieve manier met elkaar om, geven complimenten en lossen conflicten vreedzaam op. Wees daarom vrij om elkaar op een positieve manier aan te spreken en elkaar te ondersteunen indien nodig.

 

Leeftijden
De speeltuin is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen tot 7 jaar kunnen de speeltuin alleen bezoeken onder begeleiding van een ouder/verzorger.

 

Eigen verantwoordelijkheid
Bezoek van de speeltuin en gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico. Ouders zijn ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en eventuele gasten die zich in de speeltuin bevinden.

 

Materialen
Er worden diverse materialen ter beschikking gesteld, zoals zandbak materialen, fietsen en sportieve materialen. Ga hier zuinig en respectvol mee om!

 

Speeltoestellen
Gebruik de speeltoestellen zoals ze bedoeld zijn. De speeltoestellen zijn niet geschikt voor volwassenen.

 

Spetterbad 
Het spetterbad is alleen bedoeld voor kinderen tot zes jaar. Als ouder dient u zelf toezicht te houden bij het spetterbad. Tevens dienen kinderen een zwemluier en/of badkleding te dragen. Het spetterbad wordt alleen gevuld bij 25 graden of meer én indien de beheerder en/of vrijwilligers hiervoor beschikbaar zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbalkooien
In de voetbalkooien is ruimte voor diverse sportieve activiteiten. Hier mogen geen fietsen gestald worden en er mag niet gefietst worden.

 

Opruimen
Laat het speelgoed niet slingeren, maar ruim het speelgoed en andere materialen van de speeltuin op na gebruik.

 

Afval
Houd de speeltuin schoon! Doe afval in een van de vele prullenbakken of neem het mee naar huis.

 

Toiletfaciliteiten
Er zijn toiletten aanwezig en vaak open wanneer de  beheerder niet aanwezig is. Laat de toiletten a.u.b. netjes achter!

 

Beheer
Aanwijzingen van de beheerders en andere vrijwilligers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. De beheerder en andere vrijwilligers zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te weigeren dan wel te ontzeggen.

 

Aansprakelijkheid
Pas goed op de eigen spullen. De speeltuin en de beheerders zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de eigendommen van bezoekers.

 

Vernieling/beschadiging
Vernieling en/of beschadigingen aan de speeltuin kunnen gemeld worden bij de gemeente via 030 286 00 00 of via post@speeltuinbankaplein.nl Gevaarlijke situaties worden dan snel verholpen. Schade wordt verhaald op de dader(s).

 

Verboden
Het is verboden om te roken en honden, drugs & alcohol mee te nemen in speeltuin Bankaplein.