Binnen Speeltuin Bankaplein richten we ons op Cultuur in de breedste zin van het woord. Het collectief van beheerders is verantwoordelijk voor zowel het technisch als het sociaal beheer. Het hele jaar initiëren zij i.s.m. bezoekers en/of voor bezoekers verschillende projecten om te kunnen ontmoeten, leren en ontdekken. Door middel van een activiteitenprogramma stimuleert het collectief o.a.  bewonersparticipatie, een positief pedagogisch klimaat, (cultuur)educatie en talentontwikkeling.

De werkzaamheden en het aanbod voor Speeltuin Bankaplein zal zich richten op 5 themagebieden, waaraan verschillende doelen worden gekoppeld zoals;

1.Spel & spelen

Het allerbelangrijkste thema van de speeltuin is het spelen en spelenderwijs ontdekken. Zowel buiten als binnen spelen is waar het om draait in de speeltuin. (Buiten) spelen is van essentieel belang voor kinderen. Zo ontmoeten ze elkaar, ontwikkelen ze hun vaardigheden en bewegen.

  1. Cultuureducatie & Cultuurontwikkeling

Kinderen (en ouder/verzorgers) kennis laten maken met beeldende kunst en podium kunst door middel van kijken, luisteren, ervaren van cultuur. En het beoefenen van cultuur door te richten op ontwikkeling van vaardigheden, technieken en mogelijkheden tot uiten.

  1. Technologie & Wetenschap

Kinderen (en ouder/verzorgers) kennis laten maken met technologie & wetenschap door middel van kijken, onderzoeken en ervaren. En het beoefenen van techniek door te richten op ontwikkeling van vaardigheden, kennis en techniek.

  1. Natuureducatie & Natuurbeleving

Kinderen (en ouder/verzorgers) kennis laten maken met natuur, omgeving, gezonde voeding en duurzaamheid door middel van proeven, kijken, onderzoeken en ervaren. En het beleven van natuur door te richten op ontwikkeling van bewustwording, kennis en respect voor de natuur.

  1. Talentontwikkeling & Kwaliteit bevordering

Kinderen (en ouder/verzorgers) kennis laten maken met verschillende vormen van cultuur en sport/spel door middel van onderzoeken, uit proberen en ervaren. En het ontdekken van de eigen kwaliteiten door te richten op vreedzame interactie, persoonlijke ontwikkeling & kinderparticipatie.