Er is veel veranderd met de invoer van het Vernieuwend Welzijn. Zo zijn de welzijnsorganisaties veranderd en hiermee zijn andere doelen gesteld voor speeltuinen.

Professor Loep is sinds eind juni 2014 op vrijwillige basis de beheerder van speeltuin Bankaplein. Me’kaar (voorheen Portes) heeft deze speeltuin altijd beheerd, alleen door de veranderingen binnen welzijn kunnen zij deze rol niet meer volledig vervullen. Het betreft een pilot van 2 jaar in samenwerking met Gemeente Utrecht, UVO en Me’kaar in het kader van Vernieuwend Welzijn.

Professor Loep is een cultureel en sociale onderneming welke zich heeft gevestigd in het gebouw in Speeltuin Bankaplein. Professor Loep biedt Educatie & Vermaak voor kinderen tot 99 jaar rondom Kunst, Techniek, Natuur & Talentbevordering. Als vrijwillig beheerder is Professor Loep verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de speeltuin en het algemeen beheer in samenwerking met verschillende partijen. Daarnaast zal het huisje als werkplek en atelier worden gebruikt voor Professor Loep. Verder zorgt Professor Loep voor een veelzijdig activiteitenaanbod welke voor en door de kinderen zal worden samengesteld. Gerdy de Kruijk zal het vaste gezicht zijn voor de speeltuin.

Me’kaar is een sociaal makelorganisatie. Als sociaal makelaar bouwen wij aan duurzame relaties in de buurt, samen met u en andere bewoners, professionals en instanties. Als sociaal makelaar verzamelen en delen we kennis, verbinden partijen met elkaar en we bouwen aan sociale netwerken.Iedereen die ondersteuning en hulp wenst bij het bedenken en uitvoeren van nieuwe duurzame initiatieven in en voor de buurt: jong en oud, spontaan en serieus, initiatiefrijk en afwachtend. Wij helpen bewoners om hun eigen wijk zo te creëren dat iedereen in een veilige en hechte sfeer mee kan doen. René Kronenburg is de vaste sociaal makelaar die vanuit de speeltuin werkzaam is.

Utrechtse Vastgoed Organisatie is verantwoordelijk voor het vastgoed beheer van de speeltuin. Het gebruik van de speeltoestellen is dan ook geheel op eigen risico. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. De UVO controleert de speeltoestellen, zodat de speeltoestellen veilig zijn, geen gebreken vertonen en voldoen aan de geldende wetten en regelgeving. Daarnaast zorgt UVO ervoor dat de speeltuin in goede orde is.

Verder zijn er enthousiaste vrijwilligers betrokken bij de speeltuin die ondersteunen op verschillende wijze zoals; openen en sluiten voetbalkooi, openen en sluiten hekken bij afwezigheid beheerders, ondersteunen in onderhoud speeltuin, ondersteunen in activiteiten enz.