Al ruim 90 jaar!

Speeltuin Bankaplein bestaat al sinds 28 mei 1932 en was de allereerste speeltuin met begeleiding. In de loop van de jaren is er veel veranderd in de speeltuin. Zo is de inrichting veranderd, zijn er verschillende speeltuin medewerkers geweest en nemen de kinderen van toen, die inmiddels volwassen zijn geworden, nu zelfs hun eigen kinderen mee.

De speeltuin heeft veel bijzondere uitstapjes, activiteiten en mooie tradities opgebouwd in de loop der jaren. Door kinderparticipatie projecten zijn er grote projecten gerealiseerd, zo zijn het klimfort en het zwembad ontworpen door de kinderen. Daarnaast is het feest van 5 mei inmiddels uitgegroeid tot een groot terugkerend evenement, waar diverse partijen aan meewerken.

10835050_794628790585569_9056760862254338141_o

Hier werd het 5 jarig bestaan van speeltuin Bankaplein gevierd met de toenmalige speeltuinleider, Dhr. v.d. Spek. Kreeg toen een stoel aangeboden.

Hier het pierenbad op de plek waar nu de voetbalkooi is.

Hoe gaat het er nu aan toe

Vanaf juni 2014 heeft er een pilot plaatsgevonden met Me’kaar, een sociaal makelorganisatie. Me’kaar helpt bewoners om hun eigen wijk zo in te richten dat iedereen in een veilige en hechte sfeer mee kan doen.

Sinds eind augustus 2016 is de speeltuin overgedragen aan stichting cultuur makerscollectief en zijn er veel nieuwe stappen gezet. Vanaf dat moment is speeltuin Bankaplein in onafhankelijk zelfbeheer doorgegaan. Hierbij is nauw samengewerkt met Dock, Gemeente Utrecht en partners uit de wijk. De uitvoering van de speeltuin wordt mogelijk gemaakt door de speeltuin makers,  vrijwilligers en een bestuur, welke in verbinding staat met de gemeente.