Er worden kleinschalige activiteiten georganiseerd.