Hoe is het plan tot stand gekomen?

Twee jaar geleden is de speeltuin met een paar buurtbewoners en bezoekers na gaan denken over het herinrichten van de ruimte, dit omdat er te weinig uitdaging voor de oudste kinderen (8+) is in de speeltuin.

Dit heeft geresulteerd in een aantal bijeenkomsten met kinderen en met ouders en buurtbewoners om op te halen wat er wenselijk is. Ook zijn een paar kinderen en ouders langs wat andere speelplekken gegaan om inspiratie op te doen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met alle bezoekers, het team, de gemeente en welzijnswerk. Tijdens deze gesprekken en bijeenkomsten hebben we onze focus gehouden op uitdaging voor de doelgroep 8 + , maar kwamen we er ook achter dat we het belangrijk vonden om ook meer de doen aan verduurzaming en om het speelterrein toegankelijker te maken voor kinderen met een beperking. 

Dit werden in ons ontwerp de 3 pijlers! Deze hebben we in het ontwerp met elkaar verbonden, zodat de speeltuin straks een duurzame verbonden plek is in de wijk. Om dit voor elkaar te krijgen is het idee opgekomen om de ruimte waar nu een tweede grote voetbalkooi staat, gedeeltelijk te vergroenen en daarnaast deze ruimte meer geschikt te maken voor kinderen van 8 jaar en ouder. Dit betreft dan een speelruimte voor deze doelgroep met meer uitdaging dan alleen voetballen. We willen dit gefaseerd gaan aanpakken, zodat we bij elke stap kunnen kijken of ons plan nog aansluit bij de wensen. 


Wie gaan het uitvoeren?

In februari 2020 hebben we een ontwerper in de armen genomen om ons met dit plan te helpen. Zij heeft inmiddels een schitterend ontwerp gemaakt, welke wij graag willen realiseren! Om deze verbouwing te kunnen bekostigen hebben we zelf de afgelopen jaren een stuk budget gespaard voor deze verbouwingen en de gemeente ondersteunt ons traject. Daarnaast willen we een stuk laten financieren door de buurt en bezoekers dmv crowdfunding. Voor de verdere financiering zoeken we naar fondsen en sponsoring.

De uitvoering wordt gedaan door: