Wie houdt een oogje in het zeil?

Als bestuur van Speeltuin Bankaplein vinden we dat het een mooie veilige plek in de buurt moet zijn waar jong en oud bij elkaar kan komen en lekker zijn energie kwijt kan. Dat is het nu dankzij de speeltuinmakers die wij als bestuur graag helpen en ondersteunen. Dit doen we door samen met de gemeente en de andere speeltuinbesturen verder te werken aan de verzelfstandiging van de speeltuin qua organisatie en qua financiën. We vinden het te gek dat wij vieren (Maartje Vermeulen, Petter Derhaag, Arno Wilkens, Anneke Torres) dit als vrijwilligers kunnen doen met onze stichting. Statuten zijn opvraagbaar.