Er wordt samengewerkt met verschillende partijen zoals:

Me’kaar

De Wilg

Ludens

Gemeente Utrecht

Wijkbureau West

Regelfee/Sterrenbso

Stichting Lombok Anders

Vrijwilligerscentrale Utrecht