Om te zorgen dat de speeltuin voor iedereen een fijne plek is, gelden er regels. De regels sluiten aan bij de werkwijze van ‘de vreedzame wijk’, op deze manier worden pedagogische milieus ‘aan elkaar geknoopt’, zodat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd en dezelfde afspraken en regels gelden.

 • Vreedzame Wijk/Vreedzame Speeltuin
  We zijn een vreedzame speeltuin. We gaan op een positieve manier met elkaar om, geven complimenten en lossen conflicten vreedzaam op.
 • Kinderen tot 12 jaar
  De speeltuin is voor kinderen in de basisschool leeftijd. Kinderen tot 7 jaar kunnen de speeltuin alleen bezoeken onder begeleiding van een volwassene.
 • Eigen verantwoordelijkheid
  Bezoek van de speeltuin en gebruik van de speel toestellen is geheel op eigen risico. Ouders zijn ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en eventuele gasten die zich in de speeltuin bevinden.
 • Samen verantwoordelijk
  Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en goede sfeer. Wees daarom vrij om elkaar op een positieve manier aan te spreken en elkaar te ondersteunen indien nodig.
 • Speeltoestellen
  Gebruik de speel toestellen zoals ze bedoeld zijn. De speel toestellen zijn niet geschikt voor volwassenen.
 • Spetterbad
  Het spetterbad is alleen bedoeld voor kinderen tot 6 jaar. Als ouder dient u zelf toezicht te houden bij het spetterbad. Tevens dienen kinderen een zwemluier en/of badkleding te dragen. Het spetterbad wordt alleen gevuld bij 25 graden of meer én indien de beheerder/vrijwilligers hiervoor beschikbaar is/zijn!!!!
 • Voetbalkooien
  In de voetbalkooien is ruimte voor diverse sportieve activiteiten. Hier mogen geen fietsen staan of gefietst worden.
 • Materialen
  Er worden diverse materialen ter beschikking gesteld, zoals zandbak materialen, fietsen en sportieve materialen. Ga hier zuinig en respectvol mee om!!!
 • Opruimen
  Ruim speelgoed en andere materialen van de speeltuin op na gebruik. Laat het niet slingeren a.u.b.!!
 • Afval
  Houd de speeltuin schoon! Doe afval in een van de vele prullenbakken of neem het mee naar huis!
 • Toiletfaciliteiten
  Er zijn toiletten aanwezig en vaak open wanneer de  beheerder niet aanwezig is. Laat de toiletten a.u.b. netjes achter!
 • Beheer
  De speeltuin wordt beheert door een collectief van speeltuinmakers.  Zij zijn verantwoordelijk voor zowel het technisch als sociaal beheer met diverse samenwerkingspartners. Aanwijzingen van de beheerder en andere vrijwilligers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. De beheerder en andere vrijwilligers zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te weigeren dan wel te ontzeggen.
 • Activiteiten
  Elke maand is er een nieuw activiteitenaanbod, zowel betaald als onbetaald. Zie voor de planning op de website www.speeltuinbankaplein.nl of via social media
 • Meehelpen
  Een aantal actieve buurtbewoners houden samen met de beheerders de speeltuin open. Als bezoeker kan je meehelpen door de speeltuin netjes te houden, te helpen bij activiteiten, kosteloos materiaal te leveren om mee te knutselen en te komen helpen bij de klusdagen. Samen kunnen we meer! We ruimen de speeltuin elke dag  vanaf 17.00 uur weer op.
 • Aansprakelijkheid
  Pas goed op de eigen spullen. De speeltuin en de beheerders zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de eigendommen van bezoekers.
 • Beeldmateriaal
  Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto’s gemaakt en gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op onze website. Het is niet haalbaar om iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Eenieder die desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van een bepaalde foto, verzoeken wij contact op te nemen met ons. De foto zal op diens verzoek worden verwijderd
 • Vernieling/beschadiging
  Vernieling en/of beschadigingen aan de speeltuin kunnen gemeld worden bij de gemeente via 030 286 00 00 of via post@speeltuinbankaplein.nl Gevaarlijke situaties worden dan snel verholpen. Schade wordt verhaald op de dader(s).
 • Verboden
  Het is verboden voor honden, drugs & alcohol in speeltuin Bankaplein. Ook is de Speeltuin een rookvrije zone.

Vreedzame Wijk speeltuin Bankaplein